Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Medisin, Biologi

Inneholder:

  • Forgiftninger., s. 321-335, Erling Rustung;
  • Fotoperiodisitet og jarovisering., s. 336-347, Henrik Printz;
  • Identitetsbiologi., s. 347-350, Fridthjof Økland;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus