Nummer skapt av

Publisert: 1946

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 70 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Meteorologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Nye tekniske hjelpemidler i meteorologien., s. 33-39, Kåre Langlo;
  • Støpeformen fra Tjesseim i Høyland., s. 39-43, Jan Greve Thaulow Petersen;
  • Ny systematisk inndeling av laverestående hvirveldyr, grunnet på nesens bygning hos kvastfinnete fisk., s. 44-62, Anatol Heintz;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Helland-Hansen, Niels-Henrik Kolderup, Torbjørn Gaarder, Johan Huus, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus