Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Meteorologi, Utviklingslæren

Inneholder:

  • Utviklingslæren i dag., s. 1-6, Knut Fægri;
  • Måler vi riktig lufttemperatur?, s. 7-13, Kåre Langlo;
  • Atmosfærisk turbulens og flyging., s. 13-19, Audvin Åmot;
  • Hva mener vi med zoologi?, s. 19-31, Fridthjof Økland;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus