Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Entomologi, Utviklingslæren, Universitetshistorie

Inneholder:

  • Rekruteringen til norsk vitenskap i fare., s. 33-36, Knut Fægri;
  • Biogeografi, systematikk og utviklingslære., s. 36-50, Eilif Dahl;
  • Hvilke oppgaver har den praktiske entomologi i Norge?, s. 51-61, Thor Hiorth Schøyen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus