Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Fugler, Utviklingslæren

Inneholder:

  • Genetiske systemer og utviklingen., s. 129-135, Hans Sætren;
  • Asdic., s. 136-143, O. Fr. Harbek;
  • Fuglenes forplanting ved lave temperaturer., s. 143-156, Sigurd Johnsen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus