Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Arkeologi, Utviklingslæren

Inneholder:

  • Jern og stål i gamle dager., s. 321-338, Torbjørn Dannevig Hauge;
  • Geografisk variasjon og artsdannelse., s. 338-351, Åge Wildhagen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus