Nummer skapt av

Publisert: 1948

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 72 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1948-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum og Universitetet i Bergen, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Niels-Henr. Kolderup, Håkon Rasmussen og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Fiskeri, Sosiale spørsmål

Inneholder:

  • Teamwork, ute og hjemme., s. 193-198, Knut Fægri;
  • Vekslingene i torskefisket og sildefisket., s. 198-205, Gunnar Rollefsen;
  • Faunasvingninger og bestandssvingninger i vårt dyreliv., s. 206-229, Sigurd Johnsen;
  • Brevariasjoner i Vestnorge i de siste 200 år., s. 230-243, Knut Fægri;
  • Omkring vekslingene i de store fiskerier., s. 243-254, Gunnar Rollefsen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske, Håkon Rasmussen


    comments powered by Disqus