Nummer skapt av

Publisert: 1948

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 72 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1948-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum og Universitetet i Bergen, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Niels-Henr. Kolderup, Håkon Rasmussen og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Meteorologi, Oseanografi, Fiske

Inneholder:

  • Sekulær variasjon i sjøens overflatetemperatur langs Norges kyst., s. 257-263, Theodor Hesselberg;
  • Om vekslingene i det californiske sardinfiske., s. 264-267, Harald Ulrik Sverdrup;
  • De oseanografiske forhold på Norskekysten i de senere år og deres forhold til fisket., s. 267-276, Jens Konrad Eggvin;
  • Hoggormen, s. 276-285, Alf Wollebæk;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske, Håkon Rasmussen


    comments powered by Disqus