Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0042Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Historie, Historie, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Verdenshistorie, Historisk oversikt, Kronologisk register

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 59 beskr. bl. B.

comments powered by Disqus