ManuskriptSignatur: ubb-ms-0141Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskrift paa latin fra siste halvdel av 17-tallet. Originalen findes i kgl. Norske Vidsk. Selsk. Bibl. I Trondhjem. Foran tittelbladet er en paategning av H.G. Bull, dat. Tingvold 16/8 1825. Med navneregister. ( Gåve 1825 frå H. G. Bull, sokneprest; Tingvoll. Han har sjølv skrive avskrifta. Sjå brev frå Bull til Christie 18. aug. 1825.)

Dette dokumentet er knyttet til emnene Religion, Historie, Kirkehistorie, Dagbok, Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab)

Relatert til: Melchior Augustinusen, H. G. Bull

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Duodez. 95 beskrevne blade. H.

comments powered by Disqus