ManuskriptSignatur: ubb-ms-0142Gå til enkeltside for nedlasting:

Islandsk haandskrevet lovsamling. Indeholder norske kongers retterbøter, forordninger, ekstrakter av Christian IV's brever. Forordninger av Chr. V, Fr. IV og Chr. VI. Pergamentsbind fra midten av 17-tallet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Lovgivning, Island, Juridisk litteratur, Islandsk lovsamling, Imisleg Kongs-Bref og Rettarbætur vidvijkiande Norege og Islande

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Duodez. 176 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus