Manuskript skapt av

Dato: 1850-02-22Signatur: ubb-ms-0167-01-23-b-50


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Morgenbladet 1850, nr. 53

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus