Manuskript skapt av

Dato: 1875-01-02Signatur: ubb-ms-0167-01-24-039


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kopi av Kjøbekontrakt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus