Manuskript skapt av

Dato: 1802-07-26Signatur: ubb-ms-0167-01-24-044


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udskrift.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus