Manuskript skapt av

Dato: 1800-11-11



Signatur: ubb-ms-0167-01-24-047


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Copie.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus