Manuskript skapt av

Dato: 1886-12-15Signatur: ubb-ms-0167-01-25-004


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Love for Bagervendenes Fagforening i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Er en del av


comments powered by Disqus