Manuskript skapt av

Dato: 1828-05-16Signatur: ubb-ms-0167-03-10-094


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Relatert til Olsen, Leganger og Eilertsen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus