Manuskript skapt av

Dato: 1830-10-25Signatur: ubb-ms-0167-03-10-099


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier


comments powered by Disqus