Manuskript skapt av

Dato: 1850-06-21Signatur: ubb-ms-0167-03-10-167


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Grøtschier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus