Manuskript skapt av

Dato: 1850-10-03Signatur: ubb-ms-0167-03-10-169


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: J. Bonnevie

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus