Manuskript skapt av

Dato: 1852-06-02Signatur: ubb-ms-0167-03-10-172


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Carl Berg


comments powered by Disqus