Manuskript skapt av

Dato: 1855-03-12Signatur: ubb-ms-0167-03-10-173


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Diderich Meyer


comments powered by Disqus