Manuskript skapt av

Dato: 1855-03-15Signatur: ubb-ms-0167-03-10-174


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus