Manuskript skapt av

Dato: 1855-10-05Signatur: ubb-ms-0167-03-10-175


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Andreas Riple


comments powered by Disqus