Manuskript skapt av

Dato: 1860-09-28Signatur: ubb-ms-0167-03-10-180


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Nils R. Eilertsen


comments powered by Disqus