Manuskript skapt av

Dato: 1860-12-17Signatur: ubb-ms-0167-03-10-182


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Lars Chr. Nordgren

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus