Manuskript skapt av

Dato: 1861-01-03Signatur: ubb-ms-0167-03-10-183


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Klagenberg, J. Bonnevie


comments powered by Disqus