Manuskript skapt av

Dato: 1846-09-28Signatur: ubb-ms-0167-03-11-2-001


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Sivertsen, Georg Hveding

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus