Manuskript skapt av

Dato: 1847-01-08Signatur: ubb-ms-0167-03-11-2-006


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Georg Hveding

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus