Manuskript

Dato: 1799-07-20Signatur: ubb-ms-0167-14-174-024


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus