Manuskript

Dato: 1829-10-03Signatur: ubb-ms-0167-14-174-040


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus