Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0185-l-02


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Sagn, Antikvariske opptegnelser, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie

Relatert til: Peder Carolus Jonssøn Fylling

Tilknyttede steder

Er en del av

En Samling Prædikener fra det 18de Aarhundrede.

Bestaar av løse hefter, delvis beskadiget. De fleste av prædikenerne ... se mer

Folkesagn fra Sødmør.

Indeholder foruten sagnene en del personalhistoriske efterretninger om ... se mer

Fysisk beskrivelse


comments powered by Disqus