Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0187-a-86-6Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

98 nr. av historisk-antikvarisk indhold – med register. (I denne pakke ligger fortegnelse overde manuskripter kancelliraad og sorenskriver Irgens forærte til museer). 4°.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie

Er en del av


comments powered by Disqus