Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0193-h-14Gå til side:


Last ned PDF

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Reisebeskrivelser, Bergenhus

Tilknyttede steder

Er en del av

W. F. K. Christie: Optegnelser paa Reiser I Bergens Stift i Sommerne 1844 - 45 - 46.

Av historisk-antikvarisk indhold samt endel oplysninger om jordskjælv i ... se mer


comments powered by Disqus