Manuskript

Publisert: 1874

Laget mellom 1874-01-01 og 1874-12-31Signatur: ubb-ms-0230-b-48-1874-09


(Frk. Vernickes og Hr. Regisseur Nielsens Benefice.)

Teaterplakat 20 mars

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Sang, Teater, Det Norske teater, Det Forenede Dramatiske Selskab, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakat, Folkekomedie, Benefice

Relatert til: Møller, Jørgensen, Rossini Gioachino, Ludvig van Beethoven, Hans Christian Lumbye, Willemann, Johan Lauritz Halberg, Betty Smidth, Emilius Carl Wilhelmi, Christian Siegfred Husum, Albert Helsengreen, Vernicke, Dagmar Lydia Orlamundt, Eigaard, Østrig, Sophus Petersen, Signe Wilhelmi, Christiansen, Hans Peter Holst

Fysisk beskrivelse

  • 41,5
  • 28
  • Tilfredstillende/mindre god
  • 1.bl.

comments powered by Disqus