Danckert Danckertsen Krohn

Hoffagent. Kjøpmann


Danckert Danckertsen Krohn er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0175
  • ubb-ms-0440
  • ubb-ms-0449
  • ubb-ms-0450-453
  • ubb-ms-0459
  • ubb-ms-0645
  • ubb-ms-0921