Wollert Danckertsen Krohn


Wollert Danckertsen Krohn er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0534
  • ubb-ms-0651
  • ubb-ms-0654
  • ubb-ms-0851
  • ubb-ms-1117
  • ubb-ms-1766