Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1916-01-01 og 1920-12-31

Signatur: ubb-bs-ok-13024
Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Kaianlegg, Byggeplass, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Relatert til: Bergens Vand- og Kloakvæsen


comments powered by Disqus