Fotografi skapt av


Finnes i albumet
Fotoalbum fra ingeniør Ingebright Lunde

Signatur: ubb-il-0009-035b
Eies av

Øvelsebane ved Store Lungegårdsvann

Dette bildet er knyttet til emnene Hest, Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Samling

Ingebrigt Lundes samling

Ingebrigt Lunde (1868-1964) var ingeniør både ved Trondhjems... se mer


comments powered by Disqus