Fotografi skapt av

Laget mellom 1904-01-01 og 1905-12-31


Finnes i albumet
Fotoalbum fra ingeniør Ingebright Lunde

Signatur: ubb-il-0009-044b


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av Billedsamlingen

Bildet er merket med følgende navn: Ing. Myer, Sagfører Jebsen formand i Strandsidekomiteen. Veiingeniør Vetlesen midlertid. Stadsing., Magistrart Olai Olsen og Opsynsmand Haugen

Dette bildet er knyttet til emnene Folkemengde, Flagg, Kaianlegg, Kranselag, Anleggsarbeider, Heisekran

Samling

Ingebrigt Lundes samling

Ingebrigt Lunde (1868-1964) var ingeniør både ved Trondhjems... se mer


comments powered by Disqus