Fotografi skapt av

Referanse:

Signatur: ubb-kk-1318-1855


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Kan være Ole Berge med søstre. Han bygget senere hotellet på Turtagrø

Dette bildet er knyttet til emnene Fjell, Hest, Turisme, Seter, Steingjerde, Budeie

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. han eller hun måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus