Fotografi skapt av

Laget mellom 1877-08-16 og 1877-08-30

Referanse:

Signatur: ubb-kk-1318-1855
Eies av

Kan være Ole Berge med søstre. Han bygget senere hotellet på Turtagrø

Dette bildet er knyttet til emnene Fjell, Hest, Seter, Turisme, Steingjerde, Budeie

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. fotografen måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus