Fotografi skapt av

Dato: 1882-10-31

Signatur: ubb-kk-1318-2283
Eies av

Det hvite huset lengst borte i bildet er trolig Haukenæs Hotel som ble bygd i 1876 av Thrond S. Haukenæs. Det ble bygd like ved bryggen.

Dette bildet er knyttet til emnene Vei, Gård, Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Relatert til: Haukenæs Hotel

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. fotografen måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus