Fotografi skapt av

Laget mellom 1916-01-01 og 1916-12-31

Signatur: ubb-kk-nax-0906
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Oversiktsbilde, Gjenreising og sanering, Brakker, Brannruiner

Samling


comments powered by Disqus