Fotografi skapt av

Laget mellom 1864-01-01 og 1864-12-31

Referanse:

Signatur: ubb-kk-ns-0098
Eies av

Handels- og gjestgiverstedet Terøy. På 1700-tallet hørte det inn under Rosendal gods. I 1927 overtok H.S.D., og Terøy ble anløpsted for H.S.D.s rutebåter. I 1939 kjøpt av private.

Dette bildet er knyttet til emnene Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Sjøbod

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Stereonegativ


comments powered by Disqus