Fotografi skapt av

Laget mellom 1864-01-01 og 1864-12-31

Signatur: ubb-kk-ns-0100
Eies av

Handels- og gjestgiveriet på Terøy. PÅ 1700-tallet Rosendal gods. Fra 1927 overtok H.S.D., og stedet ble anløpssted for selskapets rutebåter. Fra 1939 i privat eie.

Dette bildet er knyttet til emnene Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Sjøbod, Tregjerde

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. han eller hun måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.

Stereonegativ


comments powered by Disqus