Fotografi skapt av

Laget mellom 1865-01-01 og 1870-12-31

Signatur: ubb-kk-ns-0465
Eies av

Fotografert fra Bjerga mot syd. Til høyre ligger husmannsplassen Steieøyra. Deretter gården Steia, med våningshus og nybygd låve. Våningshuset var Nikka Vonen sin Pikeskole fra 1869-1907. Lengst bak: Grusplatået Dingemoen, gammelt tingsted og ekserserplass.

Dette bildet er knyttet til emnene Bygd, Oversiktsbilde

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. fotografen måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.

Stereonegativ


comments powered by Disqus