Fotografi skapt av

Laget mellom 1977-01-01 og 1977-12-31

Signatur: ubb-sg-011-033
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Personbil, By- og småsteder, Bolighus, Skomaker, Murhus, Allmenning, Parkeringsplass, Parkering

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus