Fotografi skapt av

Dato: 1955-06-10

Referanse:

Signatur: ubb-w-sh-082285
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Boligblokk, Kirke, Skolebygning, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gjenreising og sanering

Relatert til: Nordnes Skole, Vaksdal Mølle

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus