Kvittering skapt av

Dato: 1862-11-04Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-06


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Bidrag til understøttelseskassen til trængende.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus