Kvittering skapt av

Dato: 1863-04-13Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-07


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Kvittering for å ha mottatt fra laugets kasse 12. spd.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus